Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 2230284
  • 博文数量: 505
  • 博客积分: 1552
  • 博客等级: 上尉
  • 技术积分: 2514
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2007-09-23 18:24
文章分类

全部博文(505)

文章存档

2019年(12)

2018年(15)

2017年(1)

2016年(17)

2015年(14)

2014年(93)

2013年(233)

2012年(108)

2011年(1)

2009年(11)

分类: LINUX

2014-09-25 13:21:46

最近用了一下netlink,比较方便。特将netlink编程中的注意事项列下:

    1、选一个没有用到的协议类型, 注意要避开netlink.h中已经定义好的类型。注意保证内核层和用户层的协议类类型的一致。也就是说内核层创建netlink函数 netlink_kernel_create的第一个参数和用户层创建socket的socket函数的第三个参数要一致。否则是不能建立连接的。

    

    2、版本问题。如 果你在网上搜到一个帖子说netlink代码保证可用,你满心欢喜把代码贴到自己机器上,八成是不能用。因为netlink在linux2.6.XX的版 本中变化的太快了。在内核态,大致有这么几个地方会随着版本的变化而变化: a)netlink_kernel_create函数的原型;b)nlmsg_put/NLMSG_PUT的原型。

    贴一下我的代码,估计也不是很全面:

a) netlink_kernel_create函数的原型:

 //init_net是一个内核变量

#if LINUX_VERSION_CODE >= 0x020618

 

fspwfd = netlink_kernel_create(&init_net,NETLINK_TYPE, 0, yourHandler, NULL,THIS_MODULE);

 

 

#elif LINUX_VERSION_CODE >= 0x020616
fspwfd = netlink_kernel_create(NETLINK_TYPE, 0, yourHandler, NULL,THIS_MODULE);

#elif LINUX_VERSION_CODE >= 0x020610
fspwfd = netlink_kernel_create(NETLINK_TYPE, 0, yourHandler,THIS_MODULE);

#else
fspwfd = netlink_kernel_create(NETLINK_TYPE, yourHandler);

 

#endif

 

b)内核像应用层单播时:

#if LINUX_VERSION_CODE >=0x020616
 nlhdr = nlmsg_put(skb,0,0,0,(NLMSG_SPACE(1024)-sizeof(struct nlmsghdr)),0);
#else
 nlhdr = NLMSG_PUT(skb,0,0,0,(NLMSG_SPACE(1024)-sizeof(struct nlmsghdr)));
#endif

 

//当内核版本小于0x020616时,还需要做一个出错时的跳转标签

#if LINUX_VERSION_CODE < 0x020616

nlmsg_failure:

#endif

 

C)yourHandler的原型:

 

#if LINUX_VERSION_CODE >= 0x02061B

Handle原型为:

void handler(struct sk_buff *__skb)

通过skb = skb_get(__skb);得到实际数据

#else

yourHandler原型为:

void handler (struct sock *sk, int len)

通过skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue)得到实际数据。

#endif

     3、NLMSG_DATA(nlhdr)内存空间是交给socket来处理的。

     

     4、一个进程中多个线程使用netlink。此时用进程id无法唯一的确定一个netlink通信。需要把表示号设为pthread_self() << 16 | getpid();

 

 

     祝你好运~~~

阅读(1238) | 评论(0) | 转发(1) |
给主人留下些什么吧!~~