Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 2264152
  • 博文数量: 168
  • 博客积分: 6641
  • 博客等级: 准将
  • 技术积分: 1996
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2007-06-02 11:49
文章存档

2020年(4)

2019年(6)

2017年(1)

2016年(3)

2015年(3)

2014年(8)

2013年(2)

2012年(12)

2011年(19)

2010年(10)

2009年(3)

2008年(17)

2007年(80)

分类: LINUX

2007-09-27 21:05:25

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

得到长度

%x="abcd"
#方法一
%expr length $x
4
# 方法二
%echo ${#x}
4
# 方法三
%expr "$x" : ".*"
4
# expr 的帮助
# STRING : REGEXP   anchored pattern match of REGEXP in STRING


查找子串

%expr index  $x "b"
2
%expr index  $x "a"
1
%expr index  $x "b"
2
%expr index  $x "c"
3
%expr index  $x "d"
4


得到子字符串

# 方法一
# expr startpos length
%expr substr "$x" 1 3
abc
%expr substr "$x" 1 5
abcd
%expr substr "$x" 2 5
bcd
# 方法二
# ${x:pos:lenght}
%echo ${x:1}
bcd
%echo ${x:2}
cd
%echo ${x:0}
abcd
%echo ${x:0:2}
ab
%pos=1
%len=2
%echo ${x:$pos:$len}
bc


匹配正则表达式

# 打印匹配长度
%expr match $x "."
1
%expr match $x "abc"
3
%expr match $x "bc"
0


字符串的掐头去尾

%x=aabbaarealwwvvww
%echo "${x%w*w}"
aabbaarealwwvv
%echo "${x%%w*w}"
aabbaareal
%echo "${x##a*a}"
lwwvvww
%echo "${x#a*a}"
bbaarealwwvvww


其中 , # 表示掐头, 因为键盘上 # 在 $ 的左面。
其中 , % 表示%,  因为键盘上 % 在 $ 的右面。
单个的表示最小匹配,双个表示最大匹配。
也就是说,当匹配的有多种方案的时候,选择匹配的最大长度还是最小长度。

字符串的替换

%x=abcdabcd
%echo ${x/a/b} # 只替换一个
bbcdabcd
%echo ${x//a/b} # 替换所有
bbcdbbcd


不可以使用 regexp , 只能用 * ? 的文件扩展方式。

原帖地址:

阅读(1221) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~