Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 528605
  • 博文数量: 100
  • 博客积分: 0
  • 博客等级: 民兵
  • 技术积分: 1172
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2016-09-22 09:50
个人简介

一个守望数据库的老菜鸟

文章分类

全部博文(100)

文章存档

2019年(21)

2018年(17)

2017年(38)

2016年(24)

我的朋友

分类: Oracle

2019-04-08 13:36:39

博客文章除注明转载外,均为原创。转载请注明出处。
本文链接地址:


Oracle普通索引是一种B树结构,在数据查询方面有很高的效率。但是有些时候需要重建索引。
1、什么时候需要重建索引
(1)索引失效,比如ORA-01502错误;
(2)索引碎片较多,增加了索引的查询成本和维护成本;
(3)统计信息不准确,导致SQL语句的执行的时候选择错误的索引,或者不选择索引。

2、索引的状态查询
索引的状态通过视图dba_indexes/user_indexes来查询,如果索引的状态为N/A则可能索引是分区索引,可以通过dba_ind_partitions/user_ind_partitions这两个视图来查询:
例如:
select index_name,table_name,status from  dba_indexes where status <> 'valid';
select index_name,partition_name,status  from user_ind_partitions;

status字段说明:
    N/A说明这个是分区索引需要查user_ind_partitions或者user_ind_subpartitions来确定每个分区是否可用;
    VAILD说明这个索引可用;
    UNUSABLE说明这个索引不可用;
    USABLE 说明这个索引的分区是可用的。

3、索引重建的方法:
(1)删除后重新创建
drop index index_name;
create index index_name xxx on xxx(xxxx) [online];
(2)alter idex
alter index  index_name rebuild [online];

index碎片整理:
alter index index indexname coalesce;
alter index index indexname shrik space;

(3)分区索引的重建
 alter index index_name rebuild  partition partition_name [online];
 alter index_name rebuild [online];
 
4、批量重建
可以拼sql对索引进行批量重建的工作。
比如:
select 'alter index '||index_name||' rebuild online;' from  user_indexes where status <> 'VALID';
select 'alter index '||index_name|| ' rebuild partition '||partition_name|| ';' from user_ind_partitions where  status='UNUSABLE'; 

--the end
阅读(1880) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~