Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 316972
  • 博文数量: 113
  • 博客积分: 446
  • 博客等级: 下士
  • 技术积分: 1229
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2012-12-09 16:01
个人简介

Let's go!!!!!

文章分类

全部博文(113)

文章存档

2019年(5)

2018年(4)

2017年(9)

2016年(5)

2015年(39)

2014年(6)

2013年(28)

2012年(17)

分类: LINUX

2015-01-17 21:16:05

1.数组定义
[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)
[chengmo@centos5 ~]$ echo $a
1
一对括号表示是数组,数组元素用“空格”符号分割开。


2.数组读取与赋值
得到长度:
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${#a[@]}
5
用${#数组名[@或*]} 可以得到数组长度

读取:
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[2]}
3

[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[*]}
1 2 3 4 5  
用${数组名[下标]} 下标是从0开始  下标是:*或者@ 得到整个数组内容

赋值:
[chengmo@centos5 ~]$ a[1]=100

[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[*]}
1 100 3 4 5

[chengmo@centos5 ~]$ a[5]=100    
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[*]}

1 100 3 4 5 100
直接通过 数组名[下标] 就可以对其进行引用赋值,如果下标不存在,自动添加新一个数组元素

删除:
[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)
[chengmo@centos5 ~]$ unset a
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[*]}

[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)
[chengmo@centos5 ~]$ unset a[1]  
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[*]}
1 3 4 5
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${#a[*]}
4
直接通过:unset 数组[下标] 可以清除相应的元素,不带下标,清除整个数据。


3.特殊使用
分片:
[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]:0:3}
1 2 3
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]:1:4}
2 3 4 5

[chengmo@centos5 ~]$ c=(${a[@]:1:4})
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${#c[@]}
4
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${c[*]}
2 3 4 5
直接通过 ${数组名[@或*]:起始位置:长度} 切片原先数组,返回是字符串,中间用“空格”分开,因此如果加上”()”,将得到切片数组,上面例子:c 就是一个新数据。

替换:
[chengmo@centos5 ~]$ a=(1 2 3 4 5)    
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]/3/100}
1 2 100 4 5
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]}
1 2 3 4 5
[chengmo@centos5 ~]$ a=(${a[@]/3/100})
[chengmo@centos5 ~]$ echo ${a[@]}    
1 2 100 4 5
调用方法是:${数组名[@或*]/查找字符/替换字符} 该操作不会改变原先数组内容,如果需要修改,可以看上面例子,重新定义数据。
阅读(306) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~