Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 754027
 • 博文数量: 231
 • 博客积分: 3217
 • 博客等级: 中校
 • 技术积分: 2053
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2011-07-04 12:01
文章分类

全部博文(231)

文章存档

2015年(1)

2013年(10)

2012年(92)

2011年(128)

分类: C/C++

2012-09-26 16:54:55

查找分为静态查找和动态查找;
静态查找中顺序查找:

点击(此处)折叠或打开

 1. typedef float Keytype;
 2. typedef int Keytype;
 3. typedef char* Keytype;

 4. typedef struct{
 5.                Keytype key;
 6.                ...........
 7.      }Elemtype;

 8. #define EQ(a,b) ((a) == (b))
 9. #define LT(a,b) ((a) < (b))
 10. #define LQ(a,b) ((a) <= (b))

 11. #define EQ(a,b) (!strcmp((a),(b)))
 12. #define LT(a,b) (strcmp((a),(b))<0)
 13. #define LQ(a,b) (strcmp((a),(b))<=0)

 14. 静态查找表中顺序表查找法:
 15. typedef struct{
 16. Elemtype *elem;
 17. int length;
 18. }SStable;

 19. int search_seq(SStable ST,Keytype key)
 20. {
 21. ST.elem[0].key =key;//“哨兵”
 22. for(i=ST.length;!EQ(ST.elem[i].key,key);--i);//从后往前查找;
 23. return i;
 24. }
顺序查找法性能分析:ASL=0.75*(n+1)
有序表查询可以使用折半查找:先确定待查记录所在的范围(区间),然后逐步缩小范围知道找到或找不到该记录为止。

点击(此处)折叠或打开

 1. int search_ban(SStable ST,Keytype key)
 2. {
 3. low=1;high=ST.length;
 4. while(low<=high)
 5. {
 6. mid=(low+high)/2;
 7. if(key==ST.elem[mid].key) return mid;
 8. else if(ST.elem[mid].key <key ) low=mid+1;
 9. else
 10. high=mid-1
 11. }
 12. return 0;
 13. }
什么是好的哈希函数?
若对于关键字集合中任一个关键字,经哈希函数映像到地址集合中任何一个地址的概率是相等,则称此类哈希函数为均匀哈希函数。换句话说就是是关键字经过哈希函数得到一个“随机地址”,以便使一组关键字的哈希地址均匀分布在整个地址区间中,从而减少冲突。
 
 
 
 
 
阅读(658) | 评论(0) | 转发(0) |
0

上一篇:树的概念

下一篇:排序

给主人留下些什么吧!~~