Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 450272
 • 博文数量: 120
 • 博客积分: 2284
 • 博客等级: 大尉
 • 技术积分: 1330
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2011-01-25 10:49
个人简介

http://guliqun1983.blog.163.com/blog/static/501116852011730535314/

文章分类
文章存档

2013年(23)

2012年(23)

2011年(74)

分类: LINUX

2013-04-28 16:23:06

在看到内核的高速缓存cache分配中利用SLOB分配,在slob_alloc函数中调用了以下的宏定义:

#define ALIGN(val,align) (((val) + ((align) - 1)) & ~((align) - 1))

开始看到这,分析了一下,不是很明白用实际数据模拟一下,好像有点眉目,纠结在这很长时间啊,

上网查了一下,哎。。。。大家都不愧为中华儿女,秉承了中华传统的山寨民族风啊,千篇一律,都一样,

来吧,仔细分析以下,Align的英文排列对齐的意思,最shit的就是算法的原理,下面举个实际的例子吧,

查阅一些资料,看到千篇一律的引入了一个“界数”的概念,恕在下愚钝,真是没接触过这个词啊,我在这纠结

好长时间,哎。。。没文化就是这么可怕。
点击(此处)折叠或打开

int main(int argc ,char **argv)

 1. {
 2.     int m = 12,n = 8,p;
 3.     p = (m + (n -1))&~(n -1);
 4.     /*n = 8, (n-1) == 7 按位取反(32位)1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 & 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0011*/
 5.     /* p == 16*/
 6.     /*在调用一次*/

           m = 18, n= 8;
          
           p =  (m + (n -1))&~(n -1);       

 •         /*n = 8, (n-1) == 7 按位取反(32位)1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 & 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1001*/
 •         /* p == 24*/
 •         /*在调用一次*/
 •          m = 18, n= 5;
            
             p =  (m + (n -1))&~(n -1);       
 •         /*n = 5, (n-1) == 4 按位取反(32位)1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 & 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0110*/
 •          
             /* p == 20*/
  1.     return 0;
  2. }
  这下是不是清晰点了,根据m,n,和p的运算结果得到结论:

  高潮来了。。。。

  p 的运算结果一定是n的倍数,p 一定大于等于m;(特此注明,n一定是2的幂次。。。2,4,8,16.....1024);


  好了最后我们放到内核中你过来看一下,


  这才是重点,时间是检验真理的唯一标准么


  1 .看看SLOB分配内存的时候

  #define _ALIGN(val,align) ((val) +((align) - 1) & ~((align) - 1))

  要以align为单位倍数对齐,得到的值大于等于addr;


  2.在内存的页面对齐的宏定义  #define PAGE_SIZE     4096


  #define  PAGE_MASK   (~(PAGE_SIZE) - 1)

  #define PAGE_ALIGN(addr)    ((addr) + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK

  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  阅读(2683) | 评论(0) | 转发(1) |
  给主人留下些什么吧!~~