Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 153502
 • 博文数量: 33
 • 博客积分: 0
 • 博客等级: 民兵
 • 技术积分: 501
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2013-03-26 11:00
文章分类

全部博文(33)

文章存档

2014年(11)

2013年(22)

我的朋友

分类: LINUX

2013-04-02 22:30:39

代码为:

点击(此处)折叠或打开

 1. if (skb)
 2.     {
 3.              char *buf = skb->data;
 4.              int len = skb->len;
 5.              int i;
 6.  
 7.              printk("[%s:%d]Packet length = %#4x\n", __FUNCTION__, __LINE__, len);
 8.              for (i = 0; i < len; i++){
 9.                      if (i % 16 == 0) printk("%#4.4x", i);
 10.                      if (i % 2 == 0) printk(" ");
 11.                      printk("%2.2x", ((unsigned char *)buf)[i]);
 12.                     if (i % 16 == 15) printk("\n");
 13.              }
 14.              printk("\n\n\n\n");
 15.      }

这段代码可以插入到内核任意定义了skb的地方,调试skb很是方便,我每次想在skb处理路径的某个地方看skb的内容时,直接把这段代码拷贝&粘贴。

不过话说回来,自从我开始整理的自己的知识库后,发觉自己变懒了,很多时候都是首先这么想:“要实现我要的功能是不是有现成的代码呢?”,不知道这算是退化还是进化。之所以说可能是退化,是因为面试会比较失败,尼玛不知道完整的代码怎么写了呀。在另外一个内核版本上,上的打印代码回打不全,因为skb->data指针被移动过了,所以得用下面这段:

 1. if (skb)
 2. {
 3.      char *buf = (char *)(skb->mac_header);
 4.      int len = skb->len;
 5.      int i;

 6.      printk("[%s:%d]Packet length = %#4x\n", __FUNCTION__, __LINE__, len);
 7.      for (i = 0; i < len; i++){
 8.              if (i % 16 == 0) printk("%#4.4x", i);
 9.              if (i % 2 == 0) printk(" ");
 10.              printk("%2.2x", ((unsigned char *)buf)[i]);
 11.             if (i % 16 == 15) printk("\n");
 12.      }
 13.      printk("\n\n\n\n");
 14. }阅读(3410) | 评论(0) | 转发(4) |
给主人留下些什么吧!~~