Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 98722
 • 博文数量: 34
 • 博客积分: 791
 • 博客等级: 军士长
 • 技术积分: 250
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2010-01-25 14:36
文章分类

全部博文(34)

文章存档

2012年(33)

2011年(1)

我的朋友
最近访客

分类: IT业界

2012-01-31 11:51:58

北京 ns.bta.net.cn 202.96.0.133 
ns.spt.net.cn 202.96.199.133 
ns.cn.net 202.97.16.195 
广东 ns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.143 
dns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.68 
上海 ns.sta.net.cn 202.96.199.132 
浙江 dns.zj.cninfo.net 202.96.102.3 
陕西 ns.snnic.com 202.100.13.11 
天津 ns.tpt.net.cn 202.99.96.68 
辽宁 ns.dcb.ln.cn 202.96.75.68 
江苏 pub.jsinfo.net 202.102.29.3 
四川 ns.sc.cninfo.net 61.139.2.69 
河北 ns.hesjptt.net.cn 202.99.160.68 
山西 ns.sxyzptt.net.cn 202.99.198.6 
吉林 ns.jlccptt.net.cn 202.98.0.68 
山东 202.102.152.3 
福建 dns.fz.fj.cn 202.101.98.55 
湖南 202.103.100.206 
广西 10.138.128.40 
江西 202.109.129.2 
云南 ns.ynkmptt.net.cn 202.98.160.68 
重庆 61.128.128.68 
移动北京 ns.cnmobile.net 211.136.17.107 
移动上海 ns1.cnmobile.net 211.136.18.171 
移动广州 ns2.cnmobile.net 211.136.20.203 
北京 ns.cn.net 202.97.16.195 
ns.sta.net.cn 202.96.199.133 
ns.ngo.cn 219.238.235.184 
ns.ied.cn 202.12.19.1 
北京长宽 linedns.bta.net.cn 202.106.196.115 
ns4.bta.net.cn 202.106.0.20 
ns.bta.net.cn 202.96.0.133 
ns.spt.net.cn 202.96.199.133 
ns.cn.net 202.97.16.195 
dialdns.bta.net.cn 202.106.46.151 
北京吉通 web.gb.com.cn 203.93.18.2 
天津 ns.tpt.net.cn 202.99.96.16 
ns.sccdptt.net.cn 202.98.96.68 
219.150.32.132 
上海 ns.sta.net.cn 202.96.199.133 
ns-px.online.sh.cn 202.96.209.5 
ns-pd.online.sh.cn 202.96.209.133 
202.97.7.17 
重庆 61.128.192.68 
广东 ns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.143 
dns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.68 
cache-a.guangzhou.gd.cn 202.96.128.86 
cache-b.guangzhou.gd.cn 202.96.128.166 
广州 tempdns2.guangzhou.gd.cn 61.144.56.101 
gzb-ace2.guangzhou.gd.cn 202.96.128.133 
深圳 public.szonline.net 202.96.154.8 
ns.szonline.net 202.96.154.15 
河南 219.150.150.150 202.102.245.12 
广西 ns.lzptt.gx.cn 202.103.225.68 
nsc0.gxnnptt.net.cn 202.103.224.68 
福建 dns.xm.fj.cn 202.101.103.55 
dns2.xm.fj.cn 202.101.103.54 
湖南 ns.hbwhptt.net.cn 202.103.0.68 
ns2.hncsptt.net.cn 202.103.96.112 
61.137.94.195 61.137.94.196 
湖南铁通: 61.234.254.5 211.98.4.1 
江苏 dns.nj-online.nj.js.cn 202.102.24.35 
nmc1.ptt.js.cn 202.102.15.162 
南京 a.center-dns.jsinfo.net 218.2.135.1 
苏州 dns.sz.js.cn 202.102.14.141    61.177.7.1   221.228.255.1
c.center-dns.jsinfo.net 61.177.7.1 
ns.chinanet.cn.net 202.97.7.6 
苏州铁通 61.237.160.66 
无锡 b.center-dns.jsinfo.net 221.228.255.1 
陕西西安 ns.online.xa.sn.cn 202.100.4.15 
陕西宝鸡 61.134.1.4 
湖北 ns1.hbwhptt.net.cn 202.103.0.117 
202.103.24.68 
武汉网通 bj-dns.cncnet.net 210.52.149.2 
山东 sh-dns.cncnet.net 210.52.207.2 
219.146.0.130 
济南网通 ns.sdjnptt.net.cn 202.102.128.68 
ns1.sdqdptt.net.cn 202.102.134.68 
dns-jn.sd.cninfo.net 202.102.152.3 
青岛网通 dns-qd.sd.cninfo.net 202.102.154.3 
浙江 dns.zj.cninfo.net 202.96.102.3 
dns-noc.zjhzptt.net.cn 202.96.103.36 
ns.zjhzptt.net.cn 202.96.96.68 
202.96.104.18 
浙江联通 dns.zjhz.cnuninet.net 211.90.216.129 
dns.sh.cnuninet.net 211.95.1.97 
浙江温州 wzdns1.wz.zj.cn 61.153.177.196 
wzdns2.wz.zj.cn 61.153.177.197 
浙江绍兴 zndns51.zjhzptt.net.cn 202.101.172.51 
zhenei.zjhzptt.net.cn 202.101.172.37 
辽宁 ns.dcb.ln.cn 202.96.75.68 
ns.lnpta.net.cn 202.96.64.68 
dns.dl.lnpta.net.cn 202.96.69.38 
202.96.75.64 
辽宁联通 dns.lnsy.cnuninet.net 211.93.80.129 
安徽 ns.ahhfptt.net.cn 202.102.192.68 202.102.199.68 
合肥网通 218.104.78.2 218.104.78.3 
黑龙江 ns1.hlhrptt.net.cn 202.97.229.133 
ns.hlhrptt.net.cn 202.97.224.68 
河北 ns.hesjptt.net.cn 202.99.160.69 
202.99.170.45 202.99.160.68 
保定 202.99.160.68 202.99.166.4 
河北衡水 202.99.160.68 
吉林 ns.jlccptt.net.cn 202.98.0.68 
ns2.jljlptt.net.cn 202.98.5.68 
哈尔滨网通 ns.hlhrptt.net.cn 202.97.224.68 
dns.hl.cninfo.net 202.97.230.4 
202.97.227.138 
江西 ns.jxjjptt.net.cn202.101.226.68 
202.101.224.68 
山西 ns.sxyzptt.net.cn 202.99.198.6 
贵州 ns.gzgyptt.net.cn 202.98.192.68 
dns.gzgyptt.net.cn 202.98.198.168 
云南 ns.ynkmptt.net.cn 202.98.160.68 
61.166.150.101 
四川 ns.sc.cninfo.net 61.139.2.69 202.97.7.17 
成都 ns.sccdptt.net.cn 202.98.96.68 
成都联通 dns.sccd.cnuninet.net 211.95.129.161 
内蒙古 nmdns.hh.nm.cn 202.99.224.68 202.99.224.8 
青海 202.100.128.68 
宁夏 ns.nxycptt.net.cn 202.100.96.68 
新疆 61.128.99.133 61.128.99.134 
香港 ns1.netvigator.com 205.252.144.228 208.151.69.65 ? 
澳门 vassun2.macau.ctm.net 202.175.3.8 202.175.3.3 
教育网CERNET 
earth.uestc.edu.cn 202.112.14.151 
dart.scu.edu.cn 202.115.32.39

移动北京 ns.cnmobile.net 211.136.17.107 
移动上海 ns1.cnmobile.net 211.136.18.171 
移动广州 ns2.cnmobile.net 211.136.20.203 
广西电信 
202.103.224.68
202.103.225.68
移动襄樊:202.103.0.117    202.103.44.5
联通襄樊:211.91.120.129   211.94.33.193
山东烟台
202.102.128.68
202.102.134.68
202.102.152.3
第一项为必须的.二三项为备用(任选一)
湖南邵阳 218.76.192.100
         218.76.192.101
苏州电信现在改了:61.177.7.1   221.228.255.1
广东有些地方是:
202.96.128.166
202.96.128.133
202.96.128.86(也有68的)
陕西应该是
首选 DNS 地址:61.134.1.4

备用 DNS 地址:218.30.19.40

这两个比原来的速度都要快些   自动获取也是获取到的这两个无锡的DNS:

221.228.255.1
广西铁通
DNS 61.235.146.18
       211.98.4.1
河南南阳铁通:211.98.192.3
西安的应该是:61.134.1.4 和 61.134.1.9
电信工作人员配的也是这
辽宁网通
202.96.69.38

广东联通211.95.193.97
上海联通211.95.1.97
广西电信
202.103.224.68
202.103.225.68
泰州电信 
221.228.255.1
218.2.135.1 
广州网通(VPI/VCI:0/35
221.4.66.66
221.4.98.66
我在广州南沙开发区的,别的地方不是清楚
陕西电信的dns(权威发布)
61.134.1.4 dsn.sn.cninfo.net
218.30.19.40
福建电信: 202.101.98.55 首选
福建移动:218.138.156.161 首选
广州番禺
DNS服务器: 202.96.128.86 ,202.96.128.166
荆州电信
202.103.44.5
202.103.24.68

福州网通
首选 DNS 地址:58.22.96.66

备用 DNS 地址:218.104.128.106

山西 202.99.192.68
     202.99.192.66

深圳:202.96.134.133
     202.96.128.68
襄樊: 202.103.44.5
仙桃也是...
新疆现行adsl   dns :61.128.99.133   ,61.138.1.9
长沙电信     202.103.96.112

三亚电信的DNS:202.100192.68   或202.100.199.8

福建漳州网通

DNS Primary IP address is 218.104.128.106
DNS Secondary IP address is 58.22.96.66

湖南岳阳DNS:61.187.91.18   202.103.96.68

安徽
pdns=202.102.192.68
adns=202.102.199.68
广东
pdns=202.96.128.143
adns=202.96.128.68
上海
pdns=202.96.199.132
adns=202.96.209.133
香港
pdns=205.252.144.228
澳门
pdns=202.175.3.8
深圳
pdns=202.96.154.15
adns=202.96.154.8
浙江
pdns=202.96.96.68
adns=202.96.104.18
陕西
pdns=202.100.13.11
西安
pdns=202.100.4.15
adns=202.100.0.68
天津
pdns=202.99.96.68
辽宁
pdns=202.96.75.64
adns=202.96.64.68
江苏
pdns=202.102.13.141
adns=202.102.24.35
四川
pdns=61.139.2.69
重庆
pdns=61.128.128.68
adns=61.128.192.4
成都
pdns=202.98.96.68
adns=202.98.96.69
河北
pdns=202.99.160.68
保定
pdns=202.99.160.68
adns=202.99.166.4
山西
pdns=202.99.198.6
吉林
pdns=202.98.5.68
山东
pdns=202.102.152.3
adns=202.102.128.68
福建
pdns=202.101.98.55
湖南
pdns=202.103.100.206
广西
pdns=202.103.224.68
adns=202.103.225.68
江西
pdns=202.101.240.36
adns=202.109.129.2
云南
pdns=202.98.160.68
adns=202.98.161.68
河南
pdns=:202.102.227.68
adns=202.102.224.68
新疆
pdns=61.128.97.73
乌鲁木齐
pdns=61.128.97.73
adns=61.128.97.74
武汉
pdns=202.103.0.117
adns=202.103.24.68
厦门
pdns=202.101.103.55
adns=202.101.103.54
长沙
pdns=202.103.96.68
adns=202.103.96.112
北京2
pdns=202.106.196.115
adns=202.106.148.1
北邮
pdns=202.112.10.36
adns=202.112.10.37
北京
pdns=202.106.196.152
adns=202.106.196.115
北京|10.2.1.38|202.96.0.133|202.96.199.133| 
上海|10.95.0.3|202.96.199.133|202.96.0.133| 
天津|10.10.64.68|202.99.96.68| 
广东||202.96.128.68|202.96.199.133| 
河南|10.68.160.3|10.68.32.3|202.102.227.68|202.102.245.12| 
广西|10.137.128.40|202.103.224.68|202.96.128.68| 
福建|10.110.0.10|202.101.98.55|202.101.98.54| 
湖南|10.62.1.17|202.103.96.68|202.103.0.68| 
江苏|202.102.29.3|10.74.32.30|202.102.15.162| 
陕西|10.172.18.8|202.100.4.16|202.100.0.68| 
湖北|10.55.0.33|10.54.2.136|202.103.0.68| 
山东|10.82.17.68|202.102.152.3|202.102.154.3| 
浙江|10.103.68.1|202.96.96.68|202.96.104.18| 
辽宁|10.34.11.2|202.96.75.68|202.98.0.68| 
安徽|10.89.64.5|202.102.192.68| 
重庆|10.150.0.1|61.128.128.68| 
黑龙江|10.48.2.4|202.97.224.68|202.97.229.133| 
河北|10.17.128.90|202.99.160.68| 
吉林|10.42.64.65|10.44.223.66|202.98.14.18|202.98.14.19| 
江西|10.117.32.40|202.101.224.68| 
山西|10.23.32.22|202.99.192.68| 
新疆|10.196.1.14|61.128.97.73|61.128.97.74| 
贵州|10.157.2.15|202.98.192.68| 
云南|10.162.10.3|202.98.160.68|202.98.96.68| 
四川|10.143.0.69|202.98.96.68| 
内蒙古|10.29.0.2|202.99.224.68| 
青海|10.184.0.1|202.100.128.68| 
海南|10.131.16.88|202.100.192.68|202.100.199.8| 
宁夏|10.190.2.67|202.100.96.68|202.100.0.68| 
甘肃|10.179.64.1|202.100.72.13| 
香港||205.252.144.228|208.151.69.65| 
澳门||202.175.3.8|202.175.3.3|
全国各地DNS列表

天府热线DNS:61.139.2.69 
长春163 :202.98.0.68 
202.98.3.68 
263在线 :211.100.2.130 
211.100.1.10 
中国万网 :210.79.232.248 
DNS :210.192.103.50  (dns1.hichina.com) 
DNS :202.106.169.100 (dns2.hichina.com) 
新网  :211.99.199.194 
:211.99.199.195 
263IDC  :211.100.2.130 (NS.263IDC.COM) 
:211.100.1.10  (NSB.263IDC.COM)

其他省市自治区:

香港 ns1.netvigator.com 205.252.144.228

澳门 vassun2.macau.ctm.net 202.175.3.8

深圳 ns.shenzhen.gd.cn 202.96.134.133 
202.96.154.8 /202.96.154.15

北京 ns.bta.net.cn 202.96.0.133 
ns.spt.net.cn 202.96.199.133 
ns.cn.net 202.97.16.195 
202.106.0.20 
202.106.148.1 
202.106.196.115

广东 ns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.143 
dns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.68 
61.144.56.100
202.96.134.133

上海 ns.sta.net.cn 202.96.199.132 
202.96.199.133 
202.96.209.5 
202.96.209.133

浙江 dns.zj.cninfo.net 202.96.102.3 
202.96.96.68 
202.96.104.18

陕西 ns.snnic.com 202.100.13.11

西安: 202.100.4.15 
202.100.0.68

天津 ns.tpt.net.cn 202.99.96.68

辽宁 ns.dcb.ln.cn 202.96.75.68 
202.96.75.64 
202.96.64.68 
202.96.69.38 
202.96.86.18 
202.96.86.24

江苏 pub.jsinfo.net 202.102.29.3

四川 ns.sc.cninfo.net 61.139.2.69

重庆 61.128.128.68 
61.128.192.4

成都: 202.98.96.68 
202.98.96.69

河北 ns.hesjptt.net.cn 202.99.160.68

保定: 202.99.160.68 
202.99.166.4

山西 ns.sxyzptt.net.cn 202.99.198.6

吉林 ns.jlccptt.net.cn 202.98.0.68

山东 202.102.152.3 
202.102.128.68


福建 dns.fz.fj.cn 202.101.98.55

湖南 202.103.100.206

广西 10.138.128.40 
202.103.224.68 
202.103.225.68

江西 202.109.129.2 
202.101.224.68 
202.101.240.36

云南 ns.ynkmptt.net.cn 202.98.160.68

河南: 202.102.227.68 
202.102.224.68 
202.102.245.12

新疆: 61.128.97.73

乌鲁木齐 61.128.97.73 
61.128.97.74

武汉: 202.103.24.68 
202.103.0.117

厦门 
202.101.103.55 
202.101.103.54

广东茂名
202.96.134.133
202.103.176.22

重庆 61.128.128.68 
61.128.192.64

阅读(906) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~