Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 475504
 • 博文数量: 59
 • 博客积分: 345
 • 博客等级: 二等列兵
 • 技术积分: 1380
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2011-06-18 22:44
个人简介

to be myself

文章分类

全部博文(59)

文章存档

2017年(5)

2013年(47)

2012年(3)

2011年(4)

分类: C/C++

2013-03-02 16:53:39

经典的红黑树代码,插入的新节点为红色。然后再从父节点到根做颜色调整。先给出代码,我再做几张形象的图


点击(此处)折叠或打开

 1. //红黑树的定义

 2. struct rb_node
 3. {
 4.     struct rb_node *rb_parent;
 5.     int rb_color;
 6. #define RB_RED 0
 7. #define RB_BLACK 1
 8.     struct rb_node *rb_right;
 9.     struct rb_node *rb_left;
 10. };

 11. //红黑树的旋转
 12. static void __rb_rotate_left(struct rb_node *node, struct rb_root *root)
 13. {
 14.     /*设置right*/
 15.     struct rb_node *right = node->rb_right;
 16.     /*把right的左子树赋给node的右子树*/
 17.     if ((node->rb_right = right->rb_left))
 18.     {
 19.         right->rb_left->rb_parent = node;
 20.     }
 21.     right>rb_left = node;
 22.     /*把node的父亲节点赋给right的父节点,并且判断是否为0*/
 23.     if ((right->rb_parent = node->rb_parent))
 24.     {
 25.         if (node == node->rb_parent->rb_left)
 26.         {
 27.             node->rb_parent->rb_left = right;
 28.         }
 29.         else
 30.         {
 31.             node->rb_parent->rb_right = right;
 32.         }
 33.     }
 34.     else
 35.     {
 36.         root->rb_node = right;
 37.     }
 38.     node->rb_parent = right
 39. }

 40. //红黑树的颜色调整
 41. //红黑树的颜色插入函数主要完成红黑树的颜色调整,从而保持红黑树的原始特性,这些特性是保持红黑树为平衡树的基础
 42. void rb_insert_color(struct rb_node *node, struct rb_root *root)
 43. {
 44.     struct rb_node *parent, *gparent;
 45.     /*检查父节点的颜色是否为红色*/
 46.     while ((parent = node->rb_parent) && parent->rb_color == RB_RED)
 47.     {
 48.         gparent = parent->rb_parent;
 49.         /*判断父节点是否是祖父节点的左节点*/
 50.         if (parent == gparent->rb_left)
 51.         {
 52.             {
 53.                 register struct rb_node *uncle = gparent->rb_right;
 54.                 /*判断uncle节点是否为红色,并相应调整颜色*/
 55.                 if (uncle && uncle->rb_color == RB_RED)
 56.                 {
 57.                     uncle->rb_color = RB_BLACK;
 58.                     parent->rb_color = RB_BLACK;
 59.                     gparent->rb_color = RB_RED;
 60.                     node = gparent;
 61.                     continue;
 62.                 }
 63.             }
 64.             if (parent->rb_right == node)
 65.             {
 66.                 register struct rb_node *tmp;
 67.                 /*左旋*/
 68.                 __rb_rotate_left(parent, root);
 69.                 tmp = parent;
 70.                 parent = node;
 71.                 node = tmp;
 72.             }
 73.             parent->rb_color = RB_BLACK;
 74.             gparent->rb_color = RB_RED;
 75.             /*右旋*/
 76.             __rb_rotate_right(gparent, root);
 77.         }
 78.         else /*else部分与前面对称*/
 79.         {
 80.             {
 81.                 register struct rb_node *uncle = gparent->rb_left;
 82.                 if (uncle && uncle->rb_color == RB_RED)
 83.                 {
 84.                     uncle->rb_color = RB_BLACK;
 85.                     parent->rb_color = RB_BLACK;
 86.                     gparent->rb_color = RB_RED;
 87.                     node = gparent;
 88.                     continue;
 89.                 }
 90.             }
 91.             if (parent->rb_left == node)
 92.             {
 93.                 register struct rb_node *tmp;
 94.                 /*右旋*/
 95.                 __rb_rotate_right(parent, root);
 96.                 tmp = parent;
 97.                 parent = node;
 98.                 node = tmp;
 99.             }
 100.             parent->rb_color = RB_BLACK;
 101.             gparent->rb_color = RB_RED;
 102.             /*左旋*/
 103.             __rb_rotate_left(gparent, root);
 104.         }
 105.     }
 106.     root->rb_node->rb_color = RB_BLACK;
 107. }


2010-11-29 22:41 发表于百度空间,今搬至CU。


阅读(1334) | 评论(0) | 转发(1) |
给主人留下些什么吧!~~