Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 864050
  • 博文数量: 60
  • 博客积分: 163071
  • 博客等级: 大元帅
  • 技术积分: 824
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2009-05-31 13:20
文章分类

全部博文(60)

文章存档

2011年(1)

2010年(59)

分类:

2010-09-17 10:13:21

一、输入w命令查看已登录用户信息

# w

  8:22:31 up  2:11,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     pts/0    192.168.0.250    6:41    0.00s  0.16s  0.01s w
root     pts/1    192.168.1.250    7:22    4.00s  0.14s  0.05s ssh localhost
root     pts/2    localhost.locald 7:22    4.00s  0.07s  0.07s -bash


二、使用命令pkill -kill -t 用户tty

# pkill -kill -t pts/2

三、验证操作是否成功

# w
  8:24:25 up  2:12,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     pts/0    192.168.0.250    6:41    0.00s  0.18s  0.02s w
root     pts/1    192.168.0.250    7:22    1:58   0.09s  0.09s -bash

登陆用户信息说明:
                    USER:显示登陆用户帐号名。用户重复登陆,该帐号也会重复出现。

             TTY:用户登陆所用的终端。

             FROM:显示用户在何处登陆系统。

             LOGIN@:是LOGIN AT的意思,表示登陆进入系统的时间。

             IDLE:用户空闲时间,从用户上一次任务结束后,开会记时。

             JCPU:一终端代号来区分,表示在摸段时间内,所有与该终端相关的进程任务所耗费的CPU 时间。

             PCPU:指WHAT域的任务执行后耗费的CPU时间。

             WHAT:表示当前执行的任务。


四、补充


# /sbin/fuser -k /dev/pts/2


阅读(4060) | 评论(0) | 转发(3) |
给主人留下些什么吧!~~