Chinaunix首页 | 论坛 | 博客

YZQ

  • 博客访问: 174715
  • 博文数量: 17
  • 博客积分: 1606
  • 博客等级: 上尉
  • 技术积分: 338
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2009-11-13 12:58
文章分类

全部博文(17)

文章存档

2017年(1)

2015年(6)

2012年(4)

2011年(1)

2010年(1)

2009年(4)

分类: 服务器与存储

2015-12-07 12:00:50

  没有太多数据和全方位的描述,只想上张图夸夸他,容灾20T数据初始化居然只需要3个小时。
v400-1 cli% showvv
                                                     -----Rsvd(MB)------ --(MB)--
Id Name    Prov Type CopyOf BsId Rd -Detailed_State-  Adm   Snp      Usr    VSize
19 AD_VV1  cpvv base ---      19 RW normal            512  1024  2097152  2097152
20 AD_VV2  cpvv base ---      20 RW normal            512  1024  2097152  2097152
21 AD_VV3  cpvv base ---      21 RW normal            512  1024  2097152  2097152
22 AD_VV4  cpvv base ---      22 RW normal            512  1024  2097152  2097152
23 AD_VV5  cpvv base ---      23 RW normal            512  1024  2097152  2097152
24 AD_VV6  cpvv base ---      24 RW normal            512  1024  2097152  2097152
25 AD_VV7  cpvv base ---      25 RW normal            512  1024  2097152  2097152
26 AD_VV8  cpvv base ---      26 RW normal            512  1024  2097152  2097152
29 AD_VV9  cpvv base ---      29 RW normal            512  1024  2097152  2097152
28 AD_VV10 cpvv base ---      28 RW normal            512  1024  2097152  2097152v400-1 cli% showtask
  Id Type             Name    Status Phase      Step -------StartTime------- ------FinishTime------- -Priority- -User-
2074 remote_copy_sync AD_VV9  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:36:48 CST n/a        n/a   
2075 remote_copy_sync AD_VV10 done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:32:06 CST n/a        n/a   
2076 remote_copy_sync AD_VV8  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:27:03 CST n/a        n/a   
2077 remote_copy_sync AD_VV7  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:36:16 CST n/a        n/a   
2078 remote_copy_sync AD_VV6  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:24:40 CST n/a        n/a   
2079 remote_copy_sync AD_VV5  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:22:34 CST n/a        n/a   
2080 remote_copy_sync AD_VV4  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:33:49 CST n/a        n/a   
2081 remote_copy_sync AD_VV3  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:36:45 CST n/a        n/a   
2082 remote_copy_sync AD_VV2  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:26:30 CST n/a        n/a   
2083 remote_copy_sync AD_VV1  done     ---       --- 2015-11-10 10:32:36 CST 2015-11-10 13:32:32 CST n/a        n/a   
2093 remote_copy_sync APP_VV5 active   2/3 0/2097152 2015-11-10 13:50:49 CST -                       n/a  

阅读(2170) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~