Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 1511710
  • 博文数量: 619
  • 博客积分: 4020
  • 博客等级: 上校
  • 技术积分: 6408
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2006-11-14 11:54
个人简介

EMAIL:manshukwan2013@gmail.com

文章存档

2020年(1)

2019年(15)

2018年(54)

2017年(83)

2016年(112)

2015年(143)

2014年(80)

2011年(1)

2010年(2)

2009年(14)

2008年(50)

2007年(61)

2006年(3)

分类: IT职场

2018-08-14 12:32:09

24層圖譜的應用:6×8階同心幻矩(下)
◆◆◆◆◆◆
使用母體的自然數24層圖譜,操作元素碼T穿越界面,得出;
類自然數(lzrs)24層圖譜T
「上部份」
01【-(DKVBH)◎DKVTBH】48
02【-(DAVBH)◎DAVTBH】47
03【-(DVBH)◎DVTBH】46
04【-(DAKBH)◎DAKTBH】45
05【-(DKBH)◎DKTBH】44
06【-(DABH)◎DATBH】43
07【DAT◎-(DA)】42
08【DKT◎-(DK)】41
09【DAKT◎-(DAK)】40
10【DVT◎-(DV)】39
11【DAVT◎-(DAV)】38
12【DKVT◎-(DKV)】37
「下部份」
25【-(DKVB)◎DKVTB】24
26【-(DAVB)◎DAVTB】23
27【-(DVB)◎DVTB】22
28【-(DAKB)◎DAKTB】21
29【-(DKB)◎DKTB】20
30【-(DAB)◎DATB】19
31【DATH◎-(DAH)】18
32【DKTH◎-(DKH)】17
33【DAKTH◎-(DAKH)】16
34【DVTH◎-(DVH)】15
35【DAVTH◎-(DAVH)】14
36【DKVTH◎-(DKVH)】13
此時;D= -43,A=1,K=2,V=4,T=49,B=12,H=24。
目測「類自然數(lzrs)24層圖譜T」,結果:圖譜內全部負號的代數碼項,抹去負號之後,都存在於母體的「自然數24層圖譜」裡面。
這結果,導致今篇章節T穿越界面之後,得出的異態密碼、以及其變體,可以直接操作「自然數6×8階同心幻矩解碼器」,得出:類自然數(lzrs)6×8階同心幻矩。
◆◆◆◆◆◆
為了方便對照,將母體的自然數24層圖譜,重寫一次;
母體:自然數24層圖譜
部份」
01【DA◎DKVTBH】48
02【DK◎DAVTBH】47
03【DAK◎DVTBH】46
04【DV◎DAKTBH】45
05【DAV◎DKTBH】44
06【DKV◎DATBH】43
07【DAT◎DKVBH】42
08【DKT◎DAVBH】41
09【DAKT◎DVBH】40
10【DVT◎DAKBH】39
11【DAVT◎DKBH】38
12【DKVT◎DABH】37
「下部份」
25【DAH◎DKVTB】24
26【DKH◎DAVTB】23
27【DAKH◎DVTB】22
28【DVH◎DAKTB】21
29【DAVH◎DKTB】20
30【DKVH◎DATB】19
31【DATH◎DKVB】18
32【DKTH◎DAVB】17
33【DAKTH◎DVB】16
34【DVTH◎DAKB】15
35【DAVTH◎DKB】14
36【DKVTH◎DAB】13
D=0,A=1,K=2,V=4,T=6,B=12,H=24。
※※※
為了方便閱讀,又將自然數6×8階同心幻矩解碼器,重寫一次;
自然數6×8階同心幻矩解碼器
※[DA] [DAKBH] [DKV] [DVBH] [DATH] [DAKTB] [DKVTH] [DVTB]※
※[DKH] [DAH] [DAV] [DAVBH] [DKTH] [DKTB] [DKVTB] [DAVTB]※
※[DKB] [DAKB] [DV] [DKVBH] [DAKTH] [DATB] [DVTH] [DAVTH]※
※[DAVT] [DKVT] [DAKTBH] [DAT] [DVB] [DKVH] [DABH] [DKBH]※
※[DAVTBH] [DVTBH] [DKTBH] [DKT] [DAVB] [DAVH] [DAK] [DK]※
※[DKVTBH] [DVT] [DATBH] [DAKT] [DKVB] [DVH] [DAB] [DAKH]※
行幻和:8D+4A+4K+4V+4T+4B+4H。
列幻和:6D+3A+3K+3V+3T+3B+3H。
4×6階同心
[DAH] [DAV] [DAVBH] [DKTH] [DKTB] [DKVTB]
[DAKB] [DV] [DKVBH] [DAKTH] [DATB] [DVTH]
[DKVT] [DAKTBH] [DAT] [DVB] [DKVH] [DABH]
[DVTBH] [DKTBH] [DKT] [DAVB] [DAVH] [DAK]
行幻和:6D+3A+3K+3V+3T+3B+3H。
列幻和:4D+2A+2K+2V+2T+2B+2H。
2×4階同心
[DV] [DKVBH] [DAKTH] [DATB]
[DAKTBH] [DAT] [DVB] [DKVH]
行幻和:4D+2A+2K+2V+2T+2B+2H。
列幻和:2D+A+K+V+T+B+H。

◆◆◆◆◆◆
使用T穿越界面,T,B,H的任意互換6,12,24,只剩下B,H可以互換12,24。而A,K,V由於都沒有參與穿越界面,因此依舊可以任意互換1,2,4。因此,得出異態T密碼的組合數量有:2×6=12組。
12組異態T密碼
№6×8異態T-01:D= -43,A=1,K=2,V=4,T=49,B=12,H=24。(母體)
№6×8異態T-02:D= -43,A=1,K=4,V=2,T=49,B=12,H=24。
№6×8異態T-03:D= -43,A=2,K=1,V=4,T=49,B=12,H=24。
№6×8異態T-04:D= -43,A=2,K=4,V=1,T=49,B=12,H=24。
№6×8異態T-05:D= -43,A=4,K=1,V=2,T=49,B=12,H=24。
№6×8異態T-06:D= -43,A=4,K=2,V=1,T=49,B=12,H=24。
№6×8異態T-07:D= -43,A=1,K=2,V=4,T=49,B=24,H=12。
№6×8異態T-08:D= -43,A=1,K=4,V=2,T=49,B=24,H=12。
№6×8異態T-09:D= -43,A=2,K=1,V=4,T=49,B=24,H=12。
№6×8異態T-10:D= -43,A=2,K=4,V=1,T=49,B=24,H=12。
№6×8異態T-11:D= -43,A=4,K=1,V=2,T=49,B=24,H=12。
№6×8異態T-12:D= -43,A=4,K=2,V=1,T=49,B=24,H=12。
※※※
示範№6×8異態T-01:D= -43,A=1,K=2,V=4,T=49,B=12,H=24,得出;
類自然數(lzrs)6×8階同心幻矩,№6×8異態T-01
※[-42] [-04] [-37] [-03] [ 31] [ 21] [ 36] [ 22]※
※[-17] [-18] [-38] [-02] [ 32] [ 20] [ 24] [ 23]※
※[-29] [-28] [-39] [-01] [ 33] [ 19] [ 34] [ 35]※
※[ 11] [ 12] [ 45] [ 07] [-27] [-13] [-06] [-05]※
※[ 47] [ 46] [ 44] [ 08] [-26] [-14] [-40] [-41]※
※[ 48] [ 10] [ 43] [ 09] [-25] [-15] [-30] [-16]※
行幻和24。
列幻和18。
組成數,類自然數(lzrs):-1,-2,-3,-4,-5,-6,7,8,9,10,11,12,-13,-14,-15,-16,-17,-18,19,20,21,22,23,24,-25,-26,-27,-28,-29,-30,31,32,33,34,35,36,-37,-38,-39,-40,-41,-42,43,44,45,46,47,48。
※※※
示範№6×8異態T-12:D= -43,A=4,K=2,V=1,T=49,B=24,H=12,得出;
類自然數(lzrs)6×8階同心幻矩,№6×8異態T-12
※[-39] [-01] [-40] [-06] [ 22] [ 36] [ 21] [ 31]※
※[-29] [-27] [-38] [-02] [ 20] [ 32] [ 33] [ 35]※
※[-17] [-13] [-42] [-04] [ 24] [ 34] [ 19] [ 23]※
※[ 11] [ 09] [ 48] [ 10] [-18] [-28] [-03] [-05]※
※[ 47] [ 43] [ 44] [ 08] [-14] [-26] [-37] [-41]※
※[ 45] [ 07] [ 46] [ 12] [-16] [-30] [-15] [-25]※
行幻和:24。
行幻和:18。
組成數,類自然數(lzrs):-1,-2,-3,-4,-5,-6,7,8,9,10,11,12,-13,-14,-15,-16,-17,-18,19,20,21,22,23,24,-25,-26,-27,-28,-29,-30,31,32,33,34,35,36,-37,-38,-39,-40,-41,-42,43,44,45,46,47,48。(同上)
◆◆◆◆◆◆
使用B穿越界面,T,B,H的任意互換6,12,24,只剩下T,H可以互換6,24。而A,K,V由於都沒有參與穿越界面,因此依舊可以任意互換1,2,4。因此,得出異態B密碼的組合數量有:2×6=12組。
12組異態B密碼
№6×8異態B-01:D= -37,A=1,K=2,V=4,T=6,B=49,H=24。(母體)
№6×8異態B-02:D= -37,A=1,K=4,V=2,T=6,B=49,H=24。
№6×8異態B-03:D= -37,A=2,K=1,V=4,T=6,B=49,H=24。
№6×8異態B-04:D= -37,A=2,K=4,V=1,T=6,B=49,H=24。
№6×8異態B-05:D= -37,A=4,K=1,V=2,T=6,B=49,H=24。
№6×8異態B-06:D= -37,A=4,K=2,V=1,T=6,B=49,H=24。
№6×8異態B-07:D= -37,A=1,K=2,V=4,T=24,B=49,H=6。
№6×8異態B-08:D= -37,A=1,K=4,V=2,T=24,B=49,H=6。
№6×8異態B-09:D= -37,A=2,K=1,V=4,T=24,B=49,H=6。
№6×8異態B-10:D= -37,A=2,K=4,V=1,T=24,B=49,H=6。
№6×8異態B-11:D= -37,A=4,K=1,V=2,T=24,B=49,H=6。
№6×8異態B-12:D= -37,A=4,K=2,V=1,T=24,B=49,H=6。
※※※
示範№6×8異態B-01:D= -37,A=1,K=2,V=4,T=6,B=49,H=24,得出;
類自然數(lzrs)6×8階同心幻矩,№6×8異態B-01
※[-36] [ 39] [-31] [ 40] [-06] [ 21] [-01] [ 22]※
※[-11] [-12] [-32] [ 41] [-05] [ 20] [ 24] [ 23]※
※[ 14] [ 15] [-33] [ 42] [-04] [ 19] [-03] [-02]※
※[-26] [-25] [ 45] [-30] [ 16] [-07] [ 37] [ 38]※
※[ 47] [ 46] [ 44] [-29] [ 17] [-08] [-34] [-35]※
※[ 48] [-27] [ 43] [-28] [ 18] [-09] [ 13] [-10]※
行幻和:48。
列幻和:36。
※※※
示範№6×8異態B-12:D= -37,A=4,K=2,V=1,T=24,B=49,H=6,得出;
類自然數(lzrs)6×8階同心幻矩,№6×8異態B-12
※[-33] [ 24] [-34] [ 19] [-03] [ 42] [-04] [ 37]※
※[-29] [-27] [-32] [ 23] [-05] [ 38] [ 39] [ 41]※
※[ 14] [ 18] [-36] [ 21] [-01] [ 40] [-06] [-02]※
※[-08] [-10] [ 48] [-09] [ 13] [-28]22] [ 20]※
※[ 47] [ 43] [ 44] [-11] [ 17] [-26] [-31] [-35]※
※[ 45] [-12] [ 46] [-07] [ 15] [-30] [ 16] [-25]※
行幻和:48。
列幻和:36。
◆◆◆◆◆◆
以上的T穿越界面、B穿越界面,得出的類自然數(lzrs)6×8階同心幻矩,都是每行4負4正,都是每列3負3正,符合資格使用圖譜倍增法作出倍增。
※※※
使用圖譜倍增法得出;類自然數(lzrs)左右6×8階同心幻矩,組成數是類自然數(lzrs):1~96。
使用圖譜倍增法得出;類自然數(lzrs)12×16階4象限6×8階同心幻矩,組成數是類自然數(lzrs):1~192。
…………
使用圖譜倍增法,可以將類自然數(lzrs)6×8階同心幻矩,無限遞增。
※※※
( 圖譜倍增法http://blog.chinaunix.net/uid-20489909-id-4460125.html )
◆◆◆完◆◆◆
阅读(526) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~