Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 1461896
  • 博文数量: 619
  • 博客积分: 4020
  • 博客等级: 上校
  • 技术积分: 6408
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2006-11-14 11:54
个人简介

EMAIL:manshukwan2013@gmail.com

文章存档

2020年(1)

2019年(15)

2018年(54)

2017年(83)

2016年(112)

2015年(143)

2014年(80)

2011年(1)

2010年(2)

2009年(14)

2008年(50)

2007年(61)

2006年(3)

分类: 云计算

2014-08-14 11:10:17

自然數的密碼
※※※※※※ 
《七》,解碼自然數:1~255,【1~〔(2^8)―1〕】
▲(24)自然數1~255『解碼代數列式』的構造方法;首先,將自然數1~127的『解碼代數列式』直接搬字過紙寫下,成為第一部份。又將英文字母Z加入1~127的『解碼代數列式』裡面的每一項,成為第二部份。……然後,用英文字母Z作中心點,上連接第一部份,下連接第二部份,完成後就構成了自然數1~255的『解碼代數列式』。
(25)A≠K≠V≠T≠B≠H≠Y≠Z,
▲(26),1~255的『解碼代數列式』:【A,K,AK,V,AV,KV,AKV,●T,AT,KT,AKT,VT,AVT,KVT,AKVT,●B,AB,KB,AKB,VB,AVB,KVB,AKVB,●TB,ATB,KTB,AKTB,VTB,AVTB,KVTB,AKVTB,●H,AH,KH,AKH,VH,AVH,KVH,AKVH,●TH,ATH,KTH,AKTH,VTH,AVTH,KVTH,AKVTH,●BH,ABH,KBH,AKBH,VBH,AVBH,KVBH,AKVBH,●TBH,ATBH,KTBH,AKTBH,VTBH,AVTBH,KVTBH,AKVTBH,●Y,AY,KY,AKY,VY,AVY,KVY,AKVY,●TY,ATY,KTY,AKTY,VTY,AVTY,KVTY,AKVTY,●BY,ABY,KBY,AKBY,VBY,AVBY,KVBY,AKVBY,●TBY,ATBY,KTBY,AKTBY,VTBY,AVTBY,KVTBY,AKVTBY,●HY,AHY,KHY,AKHY,VHY,AVHY,KVHY,AKVHY,●THY,ATHY,KTHY,AKTHY,VTHY,AVTHY,KVTHY,AKVTHY,●BHY,ABHY,KBHY,AKBHY,VBHY,AVBHY,KVBHY,AKVBHY,●TBHY,ATBHY,KTBHY,AKTBHY,VTBHY,AVTBHY,KVTBHY,AKVTBHY,●Z,AZ,KZ,AKZ,VZ,AVZ,KVZ,AKVZ,●TZ,ATZ,KTZ,AKTZ,VTZ,AVTZ,KVTZ,AKVTZ,●BZ,ABZ,KBZ,AKBZ,VBZ,AVBZ,KVBZ,AKVBZ,●TBZ,ATBZ,KTBZ,AKTBZ,VTBZ,AVTBZ,KVTBZ,AKVTBZ,●HZ,AHZ,KHZ,AKHZ,VHZ,AVHZ,KVHZ,AKVHZ,●THZ,ATHZ,KTHZ,AKTHZ,VTHZ,AVTHZ,KVTHZ,AKVTHZ,●BHZ,ABHZ,KBHZ,AKBHZ,VBHZ,AVBHZ,KVBHZ,AKVBHZ,●TBHZ,ATBHZ,KTBHZ,AKTBHZ,VTBHZ,AVTBHZ,KVTBHZ,AKVTBHZ,●YZ,AYZ,KYZ,AKYZ,VYZ,AVYZ,KVYZ,AKVYZ,●TYZ,ATYZ,KTYZ,AKTYZ,VTYZ,AVTYZ,KVTYZ,AKVTYZ,●BYZ,ABYZ,KBYZ,AKBYZ,VBYZ,AVBYZ,KVBYZ,AKVBYZ,●TBYZ,ATBYZ,KTBYZ,AKTBYZ,VTBYZ,AVTBYZ,KVTBYZ,AKVTBYZ,●HYZ,AHYZ,KHYZ,AKHYZ,VHYZ,AVHYZ,KVHYZ,AKVHYZ,●THYZ,ATHYZ,KTHYZ,AKTHYZ,VTHYZ,AVTHYZ,KVTHYZ,AKVTHYZ,●BHYZ,ABHYZ,KBHYZ,AKBHYZ,VBHYZ,AVBHYZ,KVBHYZ,AKVBHYZ,●TBHYZ,ATBHYZ,KTBHYZ,AKTBHYZ,VTBHYZ,AVTBHYZ,KVTBHYZ,AKVTBHYZ,●】,(AKVTBHYZ=A+K+V+T+B+H+Y+Z),(總數255項)。
▲(27)當A=2^0=1,K=2^1=2,V=2^2=4,T=2^3=8,B=2^4=16,H=2^5=32,Y=2^6=64,Z=2^7=128時,得;
▲(27M)【1,2,3,4,5,6,7,●8,9,10,11,12,13,14,15,●16,17,18,19,20,21,22,23,●24,25,26,27,28,29,30,31,●32,33,34,35,36,37,38,39,●40,41,42,43,44,45,46,47,●48,49,50,51,52,53,54,55,●56,57,58,59,60,61,62,63,●64,65,66,67,68,69,70,71,●72,73,74,75,76,77,78,79,●80,81,82,83,84,85,86,87,●88,89,90,91,92,93,94,95,●96,97,98,99,100,101,102,103,●104,105,106,107,108,109,110,111,●112,113,114,115,116,117,118,119,●120,121,122,123,124,125,126,127,●128,129,130,131,132,133,134,135,●136,137,138,139,140,141,142,143,●144,145,146,147,148,149,150,151,●152,153,154,155,156,157,158,159,●160,161,162,163,164,165,166,167,●168,169,170,171,172,173,174,175,●176,177,178,179,180,181,182,183,●184,185,186,187,188,189,190,191,●192,193,194,195,196,197,198,199,●200,201,202,203,204,205,206,207,●208,209,210,211,212,213,214,215,●216,217,218,219,220,221,222,223,●224,225,226,227,228,229,230,231,●232,233,234,235,236,237,238,239,●240,241,242,243,244,245,246,247,●248,249,250,251,252,253,254,255,●】。
▲特別指出:當A,K,V,T,B,H,Y,Z這八個英文字母,在指定條件是:A≠K≠V≠T≠B≠H≠Y≠Z時,任意代入1,2,4,8,16,32,64,128,這八個數字,得出的數列,其255個的組成數,一定沒重複,最小的數必定是1,最大的數必定是255。
※※※※※※ 
阅读(704) | 评论(0) | 转发(0) |
0

上一篇:自然數的密碼

下一篇:自然數的密碼

给主人留下些什么吧!~~