Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 1575837
 • 博文数量: 410
 • 博客积分: 9563
 • 博客等级: 中将
 • 技术积分: 4517
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2010-07-03 19:59
个人简介

文章分类

全部博文(410)

文章存档

2017年(6)

2016年(1)

2015年(3)

2014年(4)

2013年(32)

2012年(45)

2011年(179)

2010年(140)

分类: LINUX

2011-07-10 16:48:20

vim在使用过程中多文件之间的快速切换,涉及到缓冲区、分割窗口和标签页三个层面的切换和移动,使用下面的配置命令后,能够实现:
 • ctrl+左右键在当前窗口切换缓冲区
 • ctrl+hjkl切换当前分割窗口
 • ctrl+shift+上下左右键改变当前分割窗口大小
 • alt+左右键切换当前标签页
 • ctrl+alt+左右键移动当前标签页

VimL语言:
01 "
02 " 设置窗口ctrl+hjkl快速切换 {{{2
03 "
04 nnoremap <c-h> <c-w>h
05 nnoremap <c-j> <c-w>j
06 nnoremap <c-k> <c-w>k
07 nnoremap <c-l> <c-w>l
08 " }}}2
09
10 " 设置窗口ctrl+shift+上下左右键改变窗口大小
11 nnoremap <C-S-Left> 5<c-w><
12 nnoremap <C-S-Down> 5<c-w>-
13 nnoremap <C-S-Up> 5<c-w>+
14 nnoremap <C-S-Right> 5<c-w>>
15
16 " 设置标签alt+ctrl+左右键移动标签
17 nnoremap <silent> <M-C-left> :if tabpagenr() == 1\|exe "tabm ".tabpagenr("$")\|el\|exe "tabm ".(tabpagenr()-2)\|en
18 nnoremap <silent> <M-C-right> :if tabpagenr() == tabpagenr("$")\|tabm 0\|el\|exe "tabm ".tabpagenr()\|en
19
20 " 设置alt+左右键切换标签
21 nnoremap <silent> <M-left> gT
22 nnoremap <silent> <M-right> gt
23
24 " 设置ctrl+左右键切换缓冲区
25 nnoremap <silent> <C-left> :bnext<cr>
26 nnoremap <silent> <C-right> :bNext<cr>
阅读(2524) | 评论(0) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~