Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 1270366
  • 博文数量: 179
  • 博客积分: 3044
  • 博客等级: 中校
  • 技术积分: 2437
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2006-03-25 15:04
文章分类

全部博文(179)

文章存档

2021年(2)

2020年(1)

2019年(5)

2018年(13)

2017年(6)

2016年(10)

2015年(11)

2014年(11)

2013年(13)

2012年(23)

2011年(25)

2010年(2)

2008年(1)

2007年(5)

2006年(51)

分类: LINUX

2012-04-05 16:46:29

命令的2种替换形式 $()和 ``
示例:截断字符串    
a):
    #截取文件名称
    var1=$(basename /home/aimybbe/bash/test.sh)
    echo $var1
    
    #截取目录
    var2=$(dirname /home/aimybbe/bash/test.sh)
    echo $var2
b):
    var1=`basename /home/aimybbe/bash/test.sh`
    echo $var1
    
    var2=$(dirname /home/aimybbe/bash/test.sh)
    echo $var2
    
更专业的字符串截取方法:

示例:testfile.tar.gz

a)获取后缀名
你想截取 tar.gz
    filename=testfile.tar.gz
    file=${filename#*.}
    echo $file
你想截取 gz
    filename=testfile.tar.gz
    file=${filename##*.}
    echo $file
说明:
这里的${filename##*.}什么意思呢?在 ${ } 中输入环境变量名称,两个##(或一个#),然后是通配符 ("*.")。
然后,bash 取得 filename,找到从字符串 "testfile.tar.gz"开始处开始、且匹配通配符 "*."的最长子字符串(或最短),然后将其从字符串的开始处截去。
注意:
1.#意思是从字符串的开始处开始截取。
2.两个##代表匹配的最大长度,一个#代表匹配的最小长度(也就是说这里不是一个#匹配一个‘.’)

b)获取文件名称(也就是去除后缀名)
你想截取testfile.tar
    filename=testfile.tar.gz
    file=${filename%.*}
    echo $file
你想截取testfile
    filename=testfile.tar.gz
    file=${filename%%.*}
    echo $file    
注意:
1.这个方法和上面原理相同%就是从末尾字符串开始截取,%%就是最大长度,%就是最小长度

c)截取任意的字符
你想截取file
    filename=testfile.tar.gz
    file=${filename:4:4}
    echo $file
    
你想截取test
    filename=testfile.tar.gz
    file=${filename:0:4}
    echo $file
说明:
格式为${filename::}第一个':'后面的数字是字符串的索引从左边开始,索引从0开始,第二个':'后面的数字是长度,两处的数字都是十进制数值。
阅读(9160) | 评论(0) | 转发(1) |
0

上一篇:awk

下一篇:centos最小安装 setuptools安装

给主人留下些什么吧!~~