Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
  • 博客访问: 86982
  • 博文数量: 33
  • 博客积分: 101
  • 博客等级: 民兵
  • 技术积分: 185
  • 用 户 组: 普通用户
  • 注册时间: 2011-11-17 22:42
文章分类
文章存档

2013年(1)

2012年(16)

2011年(16)

我的朋友

分类:

2011-12-14 00:40:22

原文地址:汇编语言--使用FASM(7) 作者:cf630314

《汇编语言》程序6.3,将程序中的数据逆序存放。我将数据区和堆栈区放到了程序结尾的地方。堆栈要设置的大一点,不然debug时会发生些奇怪的事情。
        org     0100h
start@:
        mov     ax,cs
        mov     ds,ax
        mov     ss,ax
        mov     sp,stack@
        mov     bx,data@
        mov     cx,5
s:      mov     ax,[bx]
        push    ax
        add     bx,2
        loop    s
        mov     bx,data2@
        mov     cx,5
s2:     pop     ax
        mov     [bx],ax
        add     bx,2
        loop    s2

        mov     ax,4c00h
        int     21h
end@:
 
data@:
        dw      0123h,0456h,0789h,0abch,0defh,0,0,0,0,0
data2@:
        dw      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

        dw      0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
stack@:
阅读(724) | 评论(0) | 转发(0) |
0

上一篇:BSD 开发笔记

下一篇:添加U盘背景图片

给主人留下些什么吧!~~