Chinaunix首页 | 论坛 | 博客
 • 博客访问: 516960
 • 博文数量: 87
 • 博客积分: 4086
 • 博客等级: 上校
 • 技术积分: 900
 • 用 户 组: 普通用户
 • 注册时间: 2007-12-23 15:55
文章分类

全部博文(87)

文章存档

2012年(3)

2010年(13)

2009年(7)

2008年(64)

我的朋友

分类: LINUX

2008-08-10 13:04:37

最近做视频采集,使用ov511摄像头。由于采用2.6.24内核,其驱动程序不能将图片格式转换为rgb565的,所以需要在应用程序上做修改。
 
网上流行的一个程序都是直接使用rgb565格式直接显示在fb设备上,为了使用该程序,需要将yuv420p格式的图像转换为rgb565的,下面是我的源代码,测试通过的

static void cvt_420p_to_rgb565(int width, int height, const unsigned char *src, unsigned short *dst)
{
  int line, col, linewidth;
  int y, u, v, yy, vr, ug, vg, ub;
  int r, g, b;
  const unsigned char *py, *pu, *pv;

  linewidth = width >> 1;
  py = src;
  pu = py + (width * height);
  pv = pu + (width * height) / 4;

  y = *py++;
  yy = y << 8;
  u = *pu - 128;
  ug = 88 * u;
  ub = 454 * u;
  v = *pv - 128;
  vg = 183 * v;
  vr = 359 * v;

  for (line = 0; line < height; line++) {
    for (col = 0; col < width; col++) {
      r = (yy + vr) >> 8;
      g = (yy - ug - vg) >> 8;
      b = (yy + ub ) >> 8;

      if (r < 0) r = 0;
      if (r > 255) r = 255;
      if (g < 0) g = 0;
      if (g > 255) g = 255;
      if (b < 0) b = 0;
      if (b > 255) b = 255;
      *dst++ = (((unsigned short)r>>3)<<11) | (((unsigned short)g>>2)<<5) | (((unsigned short)b>>3)<<0);
  
      y = *py++;
      yy = y << 8;
      if (col & 1) {
    pu++;
    pv++;

    u = *pu - 128;
    ug = 88 * u;
    ub = 454 * u;
    v = *pv - 128;
    vg = 183 * v;
    vr = 359 * v;
      }
    }
    if ((line & 1) == 0) {
      pu -= linewidth;
      pv -= linewidth;
    }
  }
}

各个参数的意思想必大家都明白吧,就不多说了。

YUV和RGB的转换公式如下,供大家参考:

    Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
  U = -0.147R - 0.289G + 0.436B
  V = 0.615R - 0.515G - 0.100B
  R = Y + 1.14V
  G = Y - 0.39U - 0.58V
  B = Y + 2.03U

阅读(5545) | 评论(1) | 转发(0) |
给主人留下些什么吧!~~

yqliu292008-08-10 18:27:08

补充一个公式: R = Y + 1.14V G = Y - 0.39U - 0.58V B = Y + 2.03U